12 велики технологични иновации   70 програми с отворен код, подпомагащи малкия бизнес (част 2)   Специален доклад – Вижте технологичното цунами преди да ви удари   Доклад по случай Деня на Земята : Зелените възможности в IT сферата

Доклад по случай Деня на Земята : Зелените възможности в IT сферата

От IT директорите се изисква да играят важна роля в посрещането на предизвикателствата за устойчивото развитие, намаляване на потреблението на енергия и емисиите на СО2 и други екологични проблеми, които са във фокуса на корпоративното и общественото внимание. Това е необходимо, тъй като IT организациите са ясна част от проблема. Но те също така притежават уникалния потенциал да бъдат част от решението, не само чрез собствен домейн на центрове за данни, настолни и мобилни приложения, но и навсякъде в цялата организация. В тази публикация ще се докоснете до някои от по-малко очевидните начини IT директорите да могат да допринесат за корпоративната устойчивост.

Зелените възможности отвъд цетровете за данни

IT мениджърите, които искат да направят “зелен” принос освен управлението на IT активите могат да започнат с технологиите. Повечето IT директори имат връзки с големите доставчици на приложения, които могат пряко или косвено да намалят потреблението на енергия в различни области на работа, но те често не са напълно наясно, че тези решения съществуват. Номерът е свързването на проблема с решение. Ето няколко конкретни области на дейност, които могат да бъдат обещаващи.

Съоръжения за управление – Много IT директори вече сътрудничат с ръководителите на съоръженията за данни, но има и редица други проблеми, при които информационните технологии могат да повишат ефективността на съоръженията за управление на функциите и по този начин да се намали потреблението на енергия. Например, предсказуемия анализ на базата на исторически данни (ако приемем, че данните са чисти и точни) може да определи какви системни изменения и поведение ще имат максимален ефект за енергийната ефективност, така че организациите могат да бъдат сигурни, че парите, посветени на „зелени“ инициативи са добре похарчени.

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg