Google обяви Android OS за компютри: Да се притесняват ли Apple и Microsoft?   Ръководство за безплатен антивирусен софтуер

  Уморени ли сте от непрекъснатата игра с програмисти, тестери и оперативни служители?   SharePoint сайтовете възпрепятстват управлението

Уморени ли сте от непрекъснатата игра с програмисти, тестери и оперативни служители?

IT организациите са в процес на постоянно нарастващ натиск да доставят софтуер по-бързо и по-надеждно. От една страна, фирмите са притиснати от по-бързо движещата се конкуренция. От друга страна, често разходите отиват нагоре с 70 на сто от бюджета им за операции, много от които се изразходват за поддържане на критични системи в разнородни и наследствени платформи.

Тъй като предприятията се опитват да станат по-чувствителни към промените, екипите на проектите, които успешно са приели интензивен подход за развитие трябва да отговарят на високите изисквания, които IT операциите просто не могат да поддържат без компромиси с качеството и стабилността. Поради това, фирмите са започнали да се обединяват около един нов подход към този проблем, който включва организационна промяна, както и възприемане на нови практики. Този подход е известен като DevOps.

В същността си, DevOps концентрира възможността за бързо, надеждно пускане на даден продукт чрез по-интензивно сътрудничество между всички ангажирани в жизнения цикъл на продукта. Един от важните резултати от това сътрудничество е прилагането на гъвкави практики за работа с операциите, по-специално автоматизация на изграждането, инсталиране, тестване и пускане на хардуера и системите.

На практика, DevOps означава, че собствениците, разработчиците, тестерите и оперативния персонал си сътрудничат в областта на развитието на системите през целия експлоатационен цикъл. Нови практики се включват в производствената среда (или дори в производството, в зависимост от нуждите на бизнеса) непрекъснато през целия процес на развитие. Това изисква хората да работят с фирми от началото на деня, за да автоматизират провизиите, да внедряват и контролират обстановката и системите в процеса на разработка. Междувременно,  тестерите работят заедно с програмистите по време на процеса на разработка. Те заедно трябва да направят съвкупност от тестове, които потвърждават, че всяка промяна в системата отговаря на определени  бизнес нужди и може да се изгражда с минимален риск от дефекти или повреда в системата.

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg