Пет Въпроса за Windows 8   Ръководство за безплатен антивирусен софтуер (част 2)   Нарастване ролята на IT мениджъра: технологии и иновации   SharePoint сайтовете възпрепятстват управлението (част 2)

SharePoint сайтовете възпрепятстват управлението (част 2)

В брой 88 Ви представихме първата част на статията, представяща особеностите на SharePoint сайтовете. Тук ви предлагаме и останалата част.

….

Решението

Сравнителният доклад на CGOC очертава пътна карта, която може да подобри управлението. В доклада се отбелязва, че 30 процента от анкетираните успяват да вървят по пътя, който са решили да следват. Как  тези организации могат да преодолеят пропастта между политиката на държавите и как да направят това?

Първата стъпка е подкрепа от изпълнителните органи. Както казва един от участниците в проучването на CGOC,  “Изпълнителна подкрепа трябва задължително да се движи напред с информационното управление“.  Един изпробван и истински метод за да получите изпълнителна подкрепа е да „ги сплашите прави.“ За щастие (или може би по-точно, за съжаление ), има безброй примери за фирми, в почти всяка индустрия, които са имали много болезнени и обществени „коренови канали“ от определена гледна точка. Някои изследвания, твърдят, че ако собствената ви компания или близък конкурент е имал такава принудена процедура, тя струва много време и усилия. Тогава трябва да се подготвите за много ясно представяне, което очертава правните и PR рисковете за организацията, когато правилна политика на информацията и управлението не са налице – и не са изпълнени.

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg