Пет Въпроса за Windows 8   Ръководство за безплатен антивирусен софтуер (част 2)   Нарастване ролята на IT мениджъра: технологии и иновации   SharePoint сайтовете възпрепятстват управлението (част 2)

Нарастване ролята на IT мениджъра: технологии и иновации

През 2011 технологиите включиха на висока предавка и всички ние сме свидетели на предвижданите IT увеличения на разходите, като фирмите, често преместват фокуса си от инициативите за намаляване на разходите в растеж и иновационни проекти.

Съпътстващото увеличение на разходите води до промяна в ролята на IT мениджъра по отношение на бизнес иновациите. Това увеличение на разходите и допълнителните отговорности водят до преосмисляне на дейсностите на ИТ директорите. Създава се необходимост от изграждане на рамка за иновации, които да са ефективни, творчески, базирани на факти, и да подкрепят ефективно управлението във времето.

Как да осигурим стратегическо значение: Пътна карта за ИТ директорите

Ролята на IT мениджърите се развива постоянно през последните 10 години, както интегрирането на технологиите на всеки аспект на организацията само ускорява темпото на промяната. През 2011 г., ние виждаме, че в обхвата на отговорностите и очакванията на ИТ директорите стои осигуряването на бизнес резултати, които да нарастват драстично, което води от своя страна до все по-нарастващ обем на работа. Ключът към това бързо нарастване е новата роля на IT мениджъра като мисловен лидер за бизнес иновации.

Страници: 1 2 3 4 5 6 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg