Ревю: Samsung Galaxy Tab 10.1   Chromebook компютрите са вече на пазара: Има ли бъдеще за тях?   Каква е ролята на ИТ в предприятието?   Технологични комикси

Каква е ролята на ИТ в предприятието?

През последните няколко десетилетия ИТ системите в бизнеса са еволюирали от офис инструменти (финанси, счетоводство) в основен движещ механизъм.

По време на тази еволюция, ролята на ИТ бе водена единствено от Web-базирания бизнес, но в днешно време, почти всеки аспект в организациите се задвижва от ИТ системи: в центровете за контакти, логистиката и доставката, планирането на транспорта, банковото дело и все повече в здравеопазването. Въпреки това, в много организации, все още ИТ се възприемат просто като функция в предприятието и често иновациите и използването на новите технологии са задвижвани от бизнеса.

Това ли е правилното решение или има по-благоприятна роля за IT?

Някои биха казали, че е правилно: много аспекти на бизнеса имат пряк контакт с клиентите чрез продажби, маркетинг и други функции, следователно, това е бизнес роля за генериране на приходи, която гарантира удовлетвореността на клиентите и намирането на нови пазари. В рамките на този процес има един фактор, който улеснява  нови канали за пускане на пазара и осигурява ефективност при операциите по доставяне.

Някои биха казали, че разговорите с клиента, проектирането на продукта, оценяването на ценообразуването  не са ИТ функции. Много ИТ професионалисти ще имат различна гледна точка: ако бизнесът не разбира технологиите, които дават възможност на операциите им, как може IT да има действително стратегическа роля в предприятието?

Когато приложенията са до голяма степен основни в предприятието, то тогава има съществена роля за ИТ. И въпреки че тази роля може да  изостава (т.е., бизнеса казва, че трябва CRM),  обикновено IT би трябвало да бъдат ангажирани за събиране на изисквания, избор и внедряване и да бъдат неразделни в успеха на проекта.

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg