Уеб дизайн: Какви цветове да изберете за вашият уеб сайт?   Готови ли сте за новата ера – IPv6? (част втора)   IT инфраструктурата и бизнеса   Трябва ли IT да присъства в борда на компанията?

Трябва ли IT да присъства в борда на компанията?

Имайки предвид настоящата глобална среда и конкуренцията в технологиите е интересно да отбележим, че при средните и големите организации IT мениджъра обикновено не присъства в заседателната зала. Там присъстват обикновено другите корпоративни членове като HR, правните и финансовите служители.  IT мениджъра обикновено се отчита пред главния оперативен директор или главния финансов директор, и по-рядко към главния изпълнителен директор.

Означава ли това, че тези организации нямат пряк интерес в областта на IT или просто не го възприемат като стратегически фактор на бизнес промяната? Как IT сектора да стане по-подходящ за да присъства IT мениджърът на дискусиите в заседателната зала?

За да спечели своето място, IT трябва да демонстрира способност за управление на конкурентни технологии, чрез демонстриране на конкурентоспособност и висока възвръщаемост на инвестициите, както и разбиране и работа в тясно сътрудничество с бизнеса, за да се създадат и предоставят иновативни продукти и услуги за външни клиенти .

Как IT да промени това? Как да станете по-свързани с бизнеса?

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg