15 клавишни комбинации, с които можете да повишите вашата производителност на компютъра   20 Linux Алтернативи за приложенията на Windows


  Четирите принципа на една успешна стратегия за данни   Петте най-големи грешки в автобиографията на един IT мениджър

Четирите принципа на една успешна стратегия за данни

„Форчън Глобал 500“ (на английски: Fortune Global 500) е рейтинг на 500-те най-големи в света компании. За критерий на класацията служи оборотът (обемът на продажбите) на фирмите. Съставя се и се публикува ежегодно от списание „Форчън“. Много компании от Fortune 500 признават, че корпоративните данни са като стратегически бизнес актив. Водещите фирми използват голямо количество от оперативни данни, за да оптимизират своите процеси, да създават интелигентни продукти и да зарадват своите клиенти. Също така, повишените изисквания за прозрачност на регулаторните изисквания принуждават компаниите да създават и поддържат одитна пътека на информацията, която те използват в своите бизнес решения.

Въпреки това, големите компании се борят за достъпа, управлението и използваемостта информацията, която те създават в своите процеси ден за ден. Бързият растеж на броя на информационните системи е довел до сложен и фрагментиран пейзаж, където потенциално ценните данни създават затруднения от фрагментирани непоследователни съвкупности на приложения, бази данни, както и организации.

Опитът е показал, че това не е технологичен проблем, това е бизнес проблем. Създаването на ефективна среда за данни изисква промяна и координация повсеместно, като бизнеса и IT трябва да се присъединят към това. За да се гарантира успех, трябва да се създаде стратегия за практически данни, което да доведе до промени в процесите, както и в продължаващите инвестиции в техните данни и активи.

Идентифицирани са четири принципа, които стоят зад една успешна стратегия за данни. Тези принципи се хармонизират и съсредоточават в стратегия, прекратяваща инициативи в управляеми проекти с измерими бизнес ползи. Принципите са представени като въпроси, на които бизнеса и ИТ трябва да отговорят. Тези отговори, на свой ред, помагат да се оформи рамка и приоритети за управлението на прилагането на стратегията:

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg