Как да четете данните си?   3 Топ технологии за малкия бизнес   Оцеляването: Постоянно преосмисляне и предефиниране, част I   ‘Правете противоположното’, за да разрешите и най-трудните предизвикателства

‘Правете противоположното’, за да разрешите и най-трудните предизвикателства

Да правите обратното винаги е било интелигентна стратегия за пробив. Ускоряването на цифровите технологии създава дълбока промяна в основния характер на нещата:

Промените в дигиталната епоха:

• Бавен преход -> Бърз преход
• Статика -> Динамика
• Стабилност -> Непрекъснато изменение
• Поддържане на настоящето -> Трансформация
• Адаптивност -> Предвидимост
• Прости инструменти -> ‘Интелигентни’ инструменти
• Материална икономика -> Нематериалната икономика
• Оскъдност -> Изобилие
• Изолация -> Интеграция
• Конкуренция -> Сътрудничество

Тази промяна от икономиката, базирана на материалното (физически ресурси) към икономика, основана на знанието (без значение ресурсите) предизвика полярна промяна в самото естество на богатството и анатомията на успеха. Това е така поради простата физика: когато споделяте физически ресурс с някой друг, хранилището се изчерпва, но когато споделяте знания, те се увеличават.

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg