Как HP може да спаси Palm?   Стив Джобс – създателят на една империя   Оцеляването: Постоянно преосмисляне и предефиниране, част II   Прилагане на Управление на знанието, част I: Понятия и подход

Прилагане на Управление на знанието, част I: Понятия и подход

Много организации скачат в управлението на знанията (УЗ, на англ. Кnowledge Мanagement), без първо да вземат предвид целта или целите, които те желаят да изпълнят или как организацията ще внедри най-добрите практики за управление на своите знания и активи в дългосрочен план.

В серия от статии ще представим поетапен подход за внедряване и поддържане на успешна Програма за Управление на знанията (ПУЗ). Част I въвежда някои ключови термини и концепции на УЗ и след това представя осем фази в подхода на високо ниво.

Терминология и понятия

Докато управлението на знанията като дисциплина е сравнително млада, като започва през ’70-те, УЗ терминологията, моделите и най-добрите практики все още се установяват и приемат. По-долу са изброени някои широко приети термини и понятия. Те предоставят информация и основните принципи, върху които се гради ПУЗ на вашата организация.

Най-добрите практики на УЗ определят различни видове знание. Едни от видовете са мълчаливо знание и изрично познание.

Страници: 1 2 3 4 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg