Плюсовете и минусите на Web-базираните операционни системи   Факти за оптимизацията на търсачките. Основни понятия и ползи от SEO   Открийте ползите от използването на SOA   Прилагане на Управление на знанието: Осемте фази на успеха, част II

Прилагане на Управление на знанието: Осемте фази на успеха, част II

В миналия брой Ви представихме основните принципи и идеи при прилагането на Програма за Управление на знанията. Тук продължаваме с осемте фази, които е необходимо да се предприемат за успешното внедряване на програмата.

Осемте фази

Прилагането на ПУЗ (Програма за Управление на знанията) не е лесен подвиг. Вие ще срещнете много предизвикателства по пътя, включително много от следните неща:

• Невъзможност да се признаят или артикулират знанията; превръщането на мълчаливото знание в изрично познание.
• Географското разстояние и / или езикови бариери в международна компания.
• Ограничения на информационни и комуникационни технологии.
• Не добре определени области на компетентност.
• Вътрешни конфликти – професионална териториалност.
• Липса на стимули или цели за управление на изпълнението.
• Лошо обучение или програми за наставничество.
• Културни бариери

Следните осем фази в подхода ще дадат възможност за идентифициране на тези предизвикателства по-рано. Tака Вие ще можете да планирате по отрано, като по този начин ще се минимизират рисковете и ще се увеличат ползите. Този подход е разработен на базата на логически изпитани дейности за изпълнение, които могат да се приложат във всяка нова организационна програма. Ранните фази включват стратегия и планиране, докато по-късните етапи се съсредоточат върху изпълнението и непрекъснатото подобряване.

Страници: 1 2 3 4 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg