Плюсовете и минусите на Web-базираните операционни системи   Факти за оптимизацията на търсачките. Основни понятия и ползи от SEO   Открийте ползите от използването на SOA   Прилагане на Управление на знанието: Осемте фази на успеха, част II

Открийте ползите от използването на SOA

Ориентираната към услуги архитектура (на английски: Service-oriented architecture – SOA) е начин за асемблиране на софтуерни приложения, инженеринг и бизнес процеси чрез свързване на софтуерни услуги. Програмистите разработват тези услуги използвайки традиционни езици като Java, C, C++, C#, Visual Basic, COBOL или PHP.

Сблъсквайки се с възрастта на старите проблеми на гъвкавост и сложност,  IT директорите днес са под по-голям натиск от всякога, за да се подобри стратегическата стойност на IT за бизнеса. В най-добрия случай, тези предизвикателства са увеличените разходи, ограничените иновации и повишения риск. В най-лошия случай, те са намалили  способността да се отговори на променящите се нужди на бизнеса по съвремеен начин.

И все пак, промените за бизнеса и IT продължават да се появят с все по-голямо темпо. За да се запази стойността, предприятията трябва да приемат един пъргав, гъвкав архитектурен стил с доказан стратегически подход за доставка на бизнеса.

През миналата година IT директорите се възродиха с помощта на Архитектурата на предприятието (EA – Еnterprise Аrchitecture), като ключов инструмент за справяне с тези предизвикателства. В миналото, EA са имали трудности в рамките на предприятието. Това несправедливо се разглежда като предимно упражняване на документация, а когато се прилага неправилно, EA може – по ирония на съдбата – да се превърне в отрицателен фактор. За да се уверят, че  ЕА ще има по-голям успех, този път IT директорите трябва да направят EA усилията по-динамични.

Страници: 1 2 3 4 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg