Защо Facebook може да се превърне в новия Yahoo   30 програми с отворен код, които могат да заменят скъпия Аудио и Видео софтуер (продължение)   Как да станем зелени, без да бъдем на червено   Инвестиране в Изпълнително табло?

Инвестиране в Изпълнително табло?

Нека си припомним старата поговорка – „Колкото повече нещата се променят, толкова повече те остават същите.“ Хората започват с това, което те знаят.

Споразуменията за нивото на обслужване( от англ. Service Level AgreementsSLA) и споразуменията за оперативното ниво (от англ. Operational Level Agreements - OLA), заедно с  ключовите показатели за ефективност са позната територия за действие на IT професионалистите и изпълнителните директори. SLA /OLA стратегията се разглежда като много предизвикателна цел, която изисква задълбочен поглед върху нещата.

Облачните изчисления повдигнаха някои допълнителни предизвикателства пред „традиционното“ управление на нивото на обслужване. Но дори и без облак, доброто ниво на обслужване, може и трябва да бъде основата в създаденото от Вас изпълнително табло – средство, чрез което да следите всички процеси.

В тази статия ще видим двете гледни точки на инвестицията в изпълнителното табло: вътрешния и външния подход.

Вашият подход трябва да започне с отговори на въпроса – от какво имате нужда? Вътрешните и външните показатели трябва да бъдат взаимно подсилващи се. Това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи – особено когато и двата вътрешни и външни варианти са разгледани в пълната им сложност и широчина.

Вероятно първият ви приоритет е да се справите с вътрешното управление? Вие искате да сте сигурни, че вашата организация е ефективна, в съответствие с предварително установени очаквания, твърди процеси и цели, определени и напълно отговорни. Също е важно да знаете, кой е отговорен на ръководно ниво, когато нещо се обърка.

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg