AMD: Ultrabook компютрите ще имат трудни времена, състезаващи се срещу MacBook Air на Apple   Топ 10 съвети за социалните мрежи за развитие на предприятията – втора част

  Трансформиране на информацията в знание, част III   IT аутсорсинга завладява провинцията

IT аутсорсинга завладява провинцията

Провинциалните райони представляват все по-голям интерес и внимание за пазара.
Потенциалните ползи на от аутсорсинга в провинцията, може да включват осигуряване на конкурентни цени, по-малки културни ограничения, както и в много случаи, по-ниски разходи за прехода. За американско-базираните клиентски организации, например,  особено тези в публичния сектор, политическата притегателна сила на „запазването на работни места у дома“ може да бъде от съществено значение.
Не става дума, че провинциалният модел е готов да се конкурира изцяло срещу най-големите индийски доставчици. Въпреки това, за много клиентски организации, провинциалните райони се очертават като потенциална стрела в цялостната стратегия на глобалното мулти-снабдяване.

Работна ръка

Както и всеки друг нов модел, провинциалният подход дава достъп до квалифицирана работна ръка на относително ниска цена. Анализите, проведени от TPI (Compass и TPI са собственост на една и съща компания-майка, ISG, Inc.) са установили, че нивата на заплатите, плащани от провинциалните доставчици, може да бъдат от 20% до 40% по-ниски от тези в големите градски райони.

Според TPI, провинциално-сервизните центрове също могат да използват съществуващата инфраструктура за постигане на икономии чрез предоставяне на услуги за най-добрите процеси и практики (ITIL и CMM), инструменти, обучение, работещи модели и дисциплини за управление на знанието. В допълнение, центровете в провинцията са добре позиционирани, за да осигурят разработката на приложения и услуги за тестване по поръчка.

Страници: 1 2 3 4 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg