AMD: Ultrabook компютрите ще имат трудни времена, състезаващи се срещу MacBook Air на Apple   Топ 10 съвети за социалните мрежи за развитие на предприятията – втора част

  Трансформиране на информацията в знание, част III   IT аутсорсинга завладява провинцията

Трансформиране на информацията в знание, част III

Да поддържате с бърза крачка динамичния бизнес е предизвикателство, ако не и невъзможно за повечето IT организации. За щастие, има начини за подобряване на ловкостта и за осигуряване на по-добра подкрепа сред бързо движещите се предприятия.

В тази статия ще разгледаме четири ключови стратегии на управлението на информацията, които са ключови за една бързо развиваща се организация:

• Установяване на ясни процеси за жизнения цикъл на съдържанието;
• Активно управление на жизнения цикъл на съдържанието;
• Разработване на единна терминология;
• Настройване на процесите на търсене.

Установяване на ясни процеси за жизнения цикъл на съдържанието

Пъргавата организация се нуждае от знания, за да действа бързо и ефективно. За нашите цели, знанието е действена информация или съдържание, поставено в контекст, така че читателят да може да изпълни задачата си или да вземе решение.

Едно голямо предизвикателство е, избирането на оптимално компромисно решение между качеството и времето за изпълнение. Дали е по-добре да се осигури бърз достъп до информацията или да се даде време за почистване и валидиране?

С цел да се занимаем с този въпрос, ние трябва да разгледаме, кой създава информацията и кой трябва да се справя с нея и да я обогатява за крайния потребител. Например, ценни идеи могат да дойдат от техниците в областта на услугите, които решават проблемите на място.

Получаването на това право изисква внимателен поглед към жизнения цикъл на съдържанието, стойността на информацията, както и разходите за грешки. Това сочи нуждата да се определи жизнения цикъл на съдържанието, включително валидирането и публикуването на работния процес, за различни видове съдържание. Понякога първоначалните проекти ще минат през няколко кръга на преразглеждане и усъвършенстване преди публикуване. В други случай, информацията ще трябва да бъде пусната в почти суров вид.

Най-важното понятие тук е да се избере най-правилното решение спрямо качество срещу скорост(време на изпълнение). Осъществяването на ефективен компромис изисква внимателно дефиниране на типовете съдържание и работните потоци на жизнения цикъл.

Страници: 1 2 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg