Ръководство за покупка на смартфон (част 2)   Възходът на ARM

  Как да инвестираме в аналитично мислене   Стратегическата стойност на програма за управление на портфолиото

Стратегическата стойност на програма за управление на портфолиото

Независимо от размерите му, един от ключовите компоненти на стратегическото управление на инвестиции във всяка организация е програмата за управление на портфолиото (ПУП). Тази програма позволява на цялото предприятие да се фокусира върху определянето, събирането, категоризирането, анализирането и мониторинга на информацията за корпоративните активи и дейност, тъй като тези неща се отнасят до прилагането на технологии и управление.

Програмата за управление на портфолиото предлага на топ мениджърите централизиран и балансиран възглед върху различните проекти и бизнес технологии, както и какви са ползите и рисковете от тях. За да бъде ефективна, ПУП се реализира, само ако се фокусира върху организационните структури, процеси, информация и автоматизация.

Ако бизнесът има някаква надежда за възход на своята технология за управление, то трябва първо да се структурират и организират всички коренно различни парчета информация, съхранявани от организацията. Това наистина не се различава от процеса на  организация на стотици снимки на твърдия диск, който прави почти всеки. Ръководството трябва да открие какво означава да се сортира в логически купчини, както и да дава оценка на стойността на отделните позиции срещу някои по-големи цели.

Управлението на бизнес технологичното портфолио е от съществено значение. Ръководителите на финансовите активи, не трябва да си позволяват да действат без пълното разбиране на всички техни стопанства. Управлението на портфолиото се прилага широко и в други функции за управление, както и включително в стратегическото планиране и развитието на нови продукти.

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg