Ръководство за покупка на смартфон (част 2)   Възходът на ARM

  Как да инвестираме в аналитично мислене   Стратегическата стойност на програма за управление на портфолиото

Как да инвестираме в аналитично мислене

В „Управлението на IT услуги” (от англ. IT Service Management Industry-ITSM),  терминът анализ  провокира много и различни определения в зависимост от това кого питате. За някои, той е само в сферата на IT по отношение на съхранението на данни, което е все пак възход. За други, той може да бъде предсказуем алгоритъм за самообучение, който току що е направен за много по-лесно предлагане на услуги, чрез асимилирането на няколко потока от данни и откриване на разрушителни анормални модели в тях. Докато за други, това може да означава вероятен резултат от планирането на проекта, което може да даде множество възможни изходи по отношение на разходите, ползите и усилията.

Има си причина за всеобхватния подход към анализ в „Управлението на IT услуги” от гледна точка на софтуерната инвестиция за управление. Това е така, защото индустрията, пазарът и по-зрялото приемане на стратегии се развива, за да се подходи към анализа като към стъпаловиден набор и допълнителни инвестиции.

Преди пет години, EMA изследва различни аналитични способности сред 44 доставчици на услуги за управление и установиха, че повечето от тях не подкрепят много множеството аналитични подходи в своите решения. Например 32-ма търговци, подкрепят взаимната връзка  и също толкова откриването на аномалии. Само осем търговци подкрепят анализите на базата на факти, но нека отбележим, че проучването не се отнася до продавачите на Service Desk. Двадесет доставчици на услуги заявиха, че поддържат извличането на данни и OLAP, въпреки че повечето от тях поддържат извличането на данни, ако се прилага гъвкава заявка за докладване въз основа на OLAP задвижване или анализ на Data Warehouse. Има някои, които подкрепят невронните мрежи,  размитата логика, а четирима заявиха подкрепа за теорията на хаоса – до известна степен страшна теория, която е малко вероятно да се види в областта на маркетинговата литература днес.

Страници: 1 2 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg