Ръководство за покупка на смартфон (част 3)   Dell представи Latitude ST – Windows 7 таблет за бизнеса   Стратегическото планиране и заблудите около него   Управление на големи данни: да вземем контрола в свои ръце

Управление на големи данни: да вземем контрола в свои ръце

С нарастването на количеството от информация, все по-често изпълнителните директори търсят начин да контролират и управляват големите данни. Решението е прилагане на устойчив модел за тяхната поддръжка, както и формализиране на програмата за управление на информацията в предприятието (Еnterprise information management – EIM).  Една програма за управление на информацията в предприятието позволява на компанията да има непрекъснато точна, последователна информация за всичките си ресурси (служители, компютърни бази данни и т.н.), което им позволява да изпълняват по-ефективно работата си.  Една от основните цели е да се трансформират огромните количества от събираната информация всеки ден в стратегическо предимство.  За тази цел, IT директорите трябва да вземат тактически решения още на ранен етап, когато ползите могат да бъдат реализирани най-добре и в последствие да се работи по цялостната стратегия на програмата.

Един от подходите за успешно управление на големи данни е първоначално компанията се съсредоточи върху управлението на жизнения цикъл на информацията (Information life cycle management – ILM).  ILM представлява процесът на управление на специфичните активи от данни на организацията – от създаването им до разпореждането с тях .

Има пет области на управлението на жизнения цикъл на информацията, които трябва да бъдат отбелязани:

•     Предназначение: обяснява кои данни са полезни и как те могат да се превърнат в информация за вземане на решенията.
•     Създаване: дефинира как данните са получени и / или създадени в рамките на компанията.
•     Задържане: определя продължителността на живот на данните чрез ясно разбиране на стойността на базовите активи от  данни в течение на времето.
•     Наличност: честота, латентност и изисквания за достъпност на специфичните елементи от данни.
•     Поддръжка: определя ресурсите (хора, процеси и технологии), които се използват за да се изчистят, трансформират и активират данните и процесите.

Страници: 1 2 3 4 5 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg