20 съвета за защита на вашата мрежа от кибератаки   Nvidia представи своето ново поколение – Tegra 3   Сигурността е инвестиция   Ръководство на IT мениджъра. Управление и права на информацията в облака

Ръководство на IT мениджъра. Управление и права на информацията в облака

През 2008 г. изследване на Gartner изтъкна, че  изчислителните облаци са като „еволюция на бизнеса, която е не по-малко влиятелна, отколкото електронния бизнес“. Това се оказа вярно. През 2011 г. облакът започна да променя самата идея за корпоративната IT инфраструктура. Вашата организация  вероятно е в средата на формулирането на дългосрочна стратегия в облака или вече започва  изпълнение на някоя нова услуга като например „IT услуга при поискване“ или „Всичко като услуга“, които обещават на бизнеса ловкост и значителни икономии на разходите.

Въпреки това, ако вече не сте видяли някакъв отпор от юридическите ви записи за управление на информацията (RIM) и спазването на колегиалноста, е много вероятно това да се случи много скоро. Облакът, както всяка друга технология, включваща съхранение и пренос на информация, създава значителни проблеми за участниците в управлението, особено в областите на разкриването и неприкосновеността на личния живот.

Тази статия предлага поглед в перспектива за участниците в управлението, заедно с някои практически съвети.

Управление на информацията

По отношение на IT, изборът между публичен и частен облак важен за това, че данните са защитени. За участниците в управлението  е важно дали физическото местоположение на данните остава под владение на компанията, както и дали фирмата се съобразява с всички съответни закони и разпоредби във всички съответни държави.

Като цяло, страните в едно гражданско дело имат право на всяка информация, която може разумно да се прилага по отношение на дадена защита в случая. Съответните правила са доста широки и се прилагат за всеки вид съхранявана в електронен вид информация (ESI), независимо дали това е в корпоративната база данни, твърдия диск на компютъра или мобилното устройство. Към днешна дата, има няколко решения, които отговарят за прехвърляне на степента на контрол над информацията в облака, така че съществуващите закони са по същество добавени към новата технология.

Страници: 1 2 3 4 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg