Какво да търсите в следващия си лаптоп? (част 2)   USB 3.0 – търсене на най-добрите решения   Специален доклад: Преход на вашата организация към Ерата на Комуникацията (част 2)   Технологични комикси

Специален доклад: Преход на вашата организация към Ерата на Комуникацията (част 2)

В днешно време разполагаме с множество изключителни комуникационни устройства, но не ги използваме по най-правилния начин. Защо? Защото начинът ни на мислене е като в информационната епоха. Ето защо е време да се научим как да използваме средствата, с които разполагаме, по начин, който ще даде тласък на организацията и ще подпомогне на вътрешните и външните връзки. Това, което ще ви представим са предложения, които ще помогнат на организацията Ви да премине в света на комуникационната епоха.

Знаете ли как хората обичат да комуникират и да се учат?

Не всеки комуникира по един и същи начин. В някои култури е нормално, когато хората не отговарят на гласовите съобщения, да правят това чрез текстови съобщения. По същия начин, хора от различни поколения предпочитат различни средства за комуникация.

Целта е да разберете как хората обичат да комуникират. Затова, преди да използвате дадено комуникационно устройство, се запитайте: „Как този отсрещния човек (или отдел, компания, и т.н.) предпочита да комуникира?” Ако не сте сигурни, погледнете как другата страна обикновено комуникира с Вас. Хората предпочитат да използват технологии, с които се чувстват най-удобно. Още по-добре е да попитате другата страна по какъв начин предпочита да извършва комуникация. Ако целта ви е да предизвикате някакво действие, трябва да комуникирате по начин, който ще накара отсрещната страна да Ви отговори.

Страници: 1 2 3 4 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg