Пет грешки в социалните медии, които трябва да избягва една StartUp компания   Как да използваме правилните технологии и да увеличим нашата ефективност   Защо е толкова трудно за организациите да се променят?   5 начина да увеличите бюджета за приложения

5 начина да увеличите бюджета за приложения

Две трети от бюджета за софтуер и услуги, с който разполага един IT мениджър се изразходва за поддържане на съществуващите приложения. Това сочат повечето от направените проучвания сред  компаниите. Този факт показва, че в повечето случаи, IT мениджърът и неговият екип разполагат с много малко възможности за създаване на нови IT решения за основния бизнес на компанията.

Тук ще ви представим пет основни начина, чрез които IT менидъра и неговия екип могат да увеличат максимално своя бюджет за приложения и IT продукти:

№ 1: Трябва да знаете с какво разполагате - В продължение на десетилетия сте фокусирани върху развитието и поддръжката на приложения, които изпълняват специфични функции, без да обръщате много внимание на това, което се случва с портфейла ви като цяло. Много приложения са били пренебрегвани за дълго време при допускане, че новите технологии в крайна сметка ще ги заменят. Често обаче се налага да се върнем към това, с което вече разполагаме.

Проблемът е, че повечето организации нямат ясна карта на всички аспекти на тази много сложна взаимосвързаност между технологии, околна среда и функции. Без такава карта, възможностите за решаване на проблема са малко.

№ 2: Мащабни икономии - Много фирми са склонни да използват определено приложение в даден момент, само и единствено защото е създадено за нуждите на компанията в минал период. Този подход е икономически неефективен и не прави нищо, за да се интегрират съществуващите днес IT приложения.

Внедряването на нови приложения не е панацея, а рационализация. Това е само един от множеството инструменти в за управление на бюджета. Чрез консолидиране на услугите, може да се постигне по-висока ефективност от екипите по отношение на поддръжката, като по този начин ще се подобрят взаимоотношенията с доставчиците на услуги и платформи.

Страници: 1 2 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg