Ръководство за покупки по празниците: Преносими компютри   Ръководство за покупки по празниците: Таблети

  Големите данни изискват задълбочен анализ и нови инструменти   Управление на „големи данни”. Създаване

Управление на „големи данни”. Създаване

IT директорите, отговорни за корпоративните технологични инициативи са изправени пред предизвикателството да контролират  все по-голямите по размер данни, които са на разположение ежедневно. Тази статия се фокусира върху решения за изграждане на устойчив модел, който да се справи с огромното количество информация, която ни залива в наши дни. Тук ще разгледаме формализирането на програма за управление на информацията в предприятието (EIMEnterprise Information Management).

Една програма за управление на информацията в предприятието позволява на компанията да предоставя точна и последователна информация за всичките си ресурси (служители, компютърни бази данни и т.н.), което им позволява да изпълняват по-ефективно работата си. Една от основните цели на програмата  за управление на информацията в предприятието е да се трансформира огромното количество информация събирана всеки ден в стратегическо предимство. За тази цел, директорите често търсят тактическо решение, където ползите могат да бъдат реализирани още в началото на процеса.

Един от подходите в началото на това пътуване е търсенето на информация за управление на жизнения цикъл (ILM - information life cycle management) или с други думи – процес за управление на специфичните активи данни на организацията. ILM включва пет области: използване, създаване, запазване, наличност и поддръжка на данните. За да управлявате всичко, можете да се съсредоточите върху всяка област като отделна фаза на проекта.

В тази статия ще се фокусираме върху значението и най-добрите практики около втората фаза – създаването. Компаниите ще са в по-добра позиция ако разберат кои данни са най-важни, като за целта  организацията наистина разбира начина, по който информацията се използва в компанията.

Страници: 1 2 3 4 5 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg