Ръководство за покупки по празниците: Преносими компютри   Ръководство за покупки по празниците: Таблети

  Големите данни изискват задълбочен анализ и нови инструменти   Управление на „големи данни”. Създаване

Големите данни изискват задълбочен анализ и нови инструменти

Какво предизвиква растеж в данните в наши дни? Това са основно три неща: увеличаване на уеб-базираните дейности, вездесъщността на различните видове мобилни устройства и бързото приемане на сензорно-базирана информация, която може да обхване всичко – от интелигентни измервателни уреди до RFID технологии (радиочестотни идентификатори).

Как се дефинира понятието големи данни? Как те трябва да се съхраняват? Успява ли Вашата компания  да ги управлява едновременно ефективно и на добра цена?

Тези въпроси са на вниманието, както на големите играчи в индустрията, така и на стартиращите фирми. Възникването на нови иновации, нови инструменти и нови проекти с отворен код са някои показателни примери в управлението на големи данни.

Понятието „големи данни“, като категория, в действителност е твърде широко. Първо, за различните компании, „големи“ може да означава различни неща. За една фирма, голям обем е 10 терабайта, а за друга може да бъде 100 петабайта. Второ, не всички данни са еквивалентни едни на други. Така че отвъд размерите, разбирането на вида на данните е също толкова важно. Поради тази причина, технологиите трябва да бъдат адаптирани към тези анализи.

Нека за пример вземем телекомуникационните компании. Тези компании трябва да бъдат в състояние да извършат анализ на мрежата, въз основа на подробни записи на повикванията (CDR – call detail records), които те улавят. От друга страна, същите тези организации може да искат да извършват анализ на възприемането, за да разберат как тяхната компания е приемана от клиентите.

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg