Ръководство за покупки по празниците: Преносими компютри (част 2)   Ръководство за покупка по празниците: Таблети (част 2)

  Управление на „големи данни”. Съхранение   Как да променим корпоративното мислене. Свързаност между IT и бизнеса

Как да променим корпоративното мислене. Свързаност между IT и бизнеса

В повечето от случаите IT се използва именно  в подкрепа на бизнеса за постигане на конкурентно предимство. Въпреки това, много бизнес потребители често виждат IT само като пречка за техните инициативи. С цел да се насърчи по-добрата връзка с бизнеса, IT трябва да се стреми към промяна на корпоративния начин на мислене и да докаже, че  може да бъде надежден партньор на технологиите за бизнеса.

В тази статия ще ви покажем общ модел на ангажираност на IT, който може да бъде ценен за вас. Ще проучим и практически идеи, чрез които може да подобрите отношенията си с бизнеса, също ще проучим различни стратегии, които се прилагат на различните етапи на жизнения цикъл от стратегията за изпълнение и доставка.

IT отдела в дадена компания съществува, за да подкрепи бизнеса. Бизнеса и IT лидерите признават това и по този начин продължават да правят инвестиции в IT организациите и инфраструктурата.

За повечето бизнес потребители, това често е бариера, а не фактор. IT се възприема като организация, която казва „не“ на иновативните идеи. Голяма част от тази критика, е несправедлива и произтича от липсата на разразтването на технологиите и живеенето ден за ден. Въпреки това, има и известна доза истина в тази критика. Във всяка организация има много примери за забавени проекти, нереализирани ползи и технологии.

Ако тази организация има по-добра връзка с бизнеса, тя трябва да се възприема като надежден технологичен партньор на бизнеса. IT лидерите трябва да работят усилено за решаване на тези проблеми чрез насърчаване на последователен и интуитивен модел на ангажимент между IT и бизнеса, като има ясно определени роли и отговорности, ясно е договорена стратегията и обхвата, както и стриктното спазване на приоритетите и графика.

Страници: 1 2 3 4 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg