Ръководство за покупки по празниците: Преносими компютри (част 2)   Ръководство за покупка по празниците: Таблети (част 2)

  Управление на „големи данни”. Съхранение   Как да променим корпоративното мислене. Свързаност между IT и бизнеса

Управление на „големи данни”. Съхранение

В миналия брой Ви представихме основните аспекти в процеса на управление на „големи данни” във фазата на създаване. Тук продължаваме със следващата стъпка в този процес – запазването и съхранението на данните.

IT директорите и другите лица, отговорни за корпоративните технологични инициативи са изправени пред предизвикателството да осигурят контрол на все по – голямото разширяване на размера на данни, които са на разположение днес. Управлението на голямата съвкупност от данни се фокусира върху цялостно решение, което изгражда устойчив модел, който да се справи с промените.

Това решение цели да се формализират програмите на предприятието за управление на информацията (EIM – enterprise information management), като по този начин се даде възможност на компанията да  предоставя точна последователна информация за своите ресурси (служители, компютърни бази данни и др.), което им позволява да изпълняват по-ефективно работата си.

Една от основните цели на програмата  EIM е да трансформира огромното количество информация, събирана всеки ден в стратегическо предимство. За тази цел, IT директорите се стремят към тактическо решение, което може да се реализира.

Един от подходите в началото на това пътуване е търсенето на информация за управление на жизнения цикъл (ILM - information life cycle management) или с други думи – процес за управление на специфичните активи данни на организацията. ILM включва пет области: използване, създаване, запазване, наличност и поддръжка на данните. За да управлявате всичко, можете да се съсредоточите върху всяка област като отделна фаза на проекта. В тази статия ще се фокусираме върху значението и най-добрите практики около третата фаза – запазването(съхранението на данните).

Страници: 1 2 3 4 5 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg