10 правила от Марк Кубан за успешен старт на бизнеса   10 езика за програмиране, които биха могли да разтърсят IT (част втора)   Топ 100 на Android приложенията през 2011 г. (част трета)   Облачните тенденции за 2012 година

Облачните тенденции за 2012 година

Въпреки прекъсването на услугата на Amazon Web Services, както и прекъсванията на услуги, представени от други големи доставчици на облачни услуги, ръстът на пазара на облака продължи да се ускорява през 2011 г. Това движение ще продължи да расте и през 2012 г., защото то предоставя материални и измерими ползи за бизнес организациите от всякакъв мащаб.

Миграцията към облака ще бъде неизбежна за всяка организация, която иска да остане конкурентоспособна в следващата година. Тук са десет тенденции, на които можете да разчитате и трябва да са фактор в мисленето ви, като следвате вашите планове, политики и процедури да се възползват от безпрецедентните възможности създадени от облака за бизнеса:

1. Дебатите „Публичния срещу частния облак“ ще отстъпят пред внедряването на инициативи, които оптимизират хибридните Cloud среди
Само стартиращите фирми ще успеят в работата си изцяло с Cloud-базираните услуги. Останалата част от комапаниите ще  търсят ресурси дълго време, докато облака навлезе.

2. Решенията  и стратегиите за управление на облака ще заемат централно място.
Висшите мениджъри и крайните потребители ще изискват нови политики за бързото внедряване. Създаването на оценки, подбор, възлагане на обществени поръчки, изпълнение и управление на процеси за управлението трябва да бъде ключова цел за новата година.

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg