Ревю: Lenovo ThinkCentre M90z   Преглед на нетбук: Toshiba Mini NB305   Специален доклад: Преход на вашата организация към Ерата на Комуникацията (част 3)   Как стратегически да управляваме технологичните инвестиции

Как стратегически да управляваме технологичните инвестиции

How to Manage Technology Investments

Корпоративните лидери влагат огромни суми в технологични инвестиции и се надяват и молят, че тези пари действително ще купят решение на проблема им. Инвестициите в информационни технологии са отчасти загадъчни, защото технологиите са винаги нови и постоянно се променят. Въпреки всичко, на  тях се дължат половината от всички капиталови разходи. Похарчени разумно, парите за технологични инвестиции могат да ви дадат конкурентно предимство, но при лошо управление на тези инвестиции, можете да понесете значителни загуби по пътя към пълно зачеркване на бизнеса ви.

Ако технологичните инвестиции трябва да бъдат стратегически и ефективни, изключително важно е да приемете, че една организация няма нужда само от хардуер и софтуер, но и от нови бизнес възможности за технологично управление. Въпреки, че новите технологиите трансформират бизнес пейзажа, те не са достатъчни за успеха. Организацията трябва да правят допълнителни инвестиции в своите бизнес процеси и структури.

Сама по себе си, технологията не е отговор на никой въпрос, но управлението на тази технология заедно с бизнеса е точно това. Важно за правенето на мъдри технологични инвестиции е използването на портфолио. Докато повечето от вас са наясно с идеята на портфолиото, повечето компании не са го използвали успешно, за да подобрят значително възвръщаемостта от инвестициите си в технологии.

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg