Ревю: Новият iPad   Защо новите езици за програмиране успяват или претърпявят провал   Apple, Google, Amazon и възхода на екстремно-ниските цени   Cisco: Информационните технологии са всичко за услугите

Cisco: Информационните технологии са всичко за услугите

Ребека Джейкъби, IT мениджър в Cisco, споделя своя опит и виждания за коренната промяна в начина, по който се разглеждат Информационните технологии. В последните няколко години Cisco се стреми да насочи фокусът си върху услугите, за разлика от предишния си подход – фокус върху технологиите.

Въпреки че много фирми се опитват да извлекат ползи от технологичните си активи, Cisco преодолява това предизвикателство чрез възприемане на идеята за IT-като-услуга (IT-as-a-Service  – ITaaS). Стремежът на компанията е  съсредоточаване на тяхното мислене  не върху технологията, а на въздействието върху бизнеса. Ребека Джейкъби очертава усилията на дружеството в тази коренна промяна в политиката на копмпанията. Ето и какво споделя тя.

Като един от най-големите световни доставчици на мрежови технологии и услуги, успеха на Cisco е в резултат от два основни фактора: иновациите и оперативното съвършенство. В Cisco, IT е ключов компонент в нашата стратегия и изпълнение. За да успеем, трябва да започнем да мислим за предоставяне на IТ продукти и услуги, които постоянно отговарят на нуждите на нашите вътрешни потребители, бизнес партньори и клиенти.

Преди няколко години, взехме решение да се насочим в много голяма степен към превръщането ни от технологично-ориентиран доставчик към доставчик на услуги от световна класа. Знаехме, че тази трансформация означава промяна на почти всеки аспект, от начина по който ние определяме нашите услуги и процеси, нашия организационен модел, ролите и отговорностите. Трансформацията също така ще промени начина, по който нашите предприятия работят с IT.

Да променим начина, по който ние работим с нашите бизнес ръководители, означава, че ние трябва да променим фундаментално разговорите, които сме водили. Вместо да говорим за технологии, ние трябва да говорим за стойност и бизнес компромиси на един общ език. Открихме, че основните видове компромиси и въпроси, които трябва да бъдат включени в тези дискусии включват обхвата, архитектурата, цената, качеството, времето за възможности и риска.

След като дефинирахме нашата визия, нашата стратегия и разговорите, които ние желаем да имаме, ние трябваше да излезем с план за изпълнението на тази трансформация. Ние разработихме цифров план с шест основни точки, пет от които определят различни, но взаимосвързани резултати, необходими за преобразуване. В шестата точка определихме подхода на Cisco към управлението на промените и организационното приемане.

Страници: 1 2 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg