Лято на таблетите: какво предстои?   Преглед на Google Drive: Съхранете Вашите данни в облака (продължение)   Какво е нужно за един IT мениджър   73 приложения с отворен код, които можете да използвате в облака (част трета)

Какво е нужно за един IT мениджър

Като се имат предвид сложността на приложенията днес, безумие е да се предположи, че бъдещата роля на IT мениджърът (CIO) е по-малко техническа и повече делова.

В много статии се посочва, че IT мениджърът трябва да  мисли повече като бизнес човек и по-малко като инженер. Често има статии, които казват, че ИТ директорите трябва да говорят на езика на бизнеса, а не на технологията.

Множество анализатори казват, че е вероятно  бъдещите ръководители на IT отдели да бъдат от области като маркетинг или финанси, тъй като технологията вече не е толкова важна. Дори има анализи, които казват, че IT директорите вече не трябва да се управляват от технически способни кадри, тъй като инфраструктурата е разпределена  на възложители и приложенията търпят конкуренция на все повече SaaS приложения.

Изводът от всички тези гледни точки е, че технологията вече не е значителна и че, като цяло, това е толкова стандартизирана област, че дори технологията може да бъде третирана като всяка друга област на бизнеса. Факт е че отделът може да се управлява от някой, с липсата на технически опит.

Общото мнение срещу техническите IT кадри е, че те говорят за технологията твърде много и не успяват да комуникират с главните изпълнителни директори в така наречената „бизнес гледна точка.“ Мисленето е, че IT директорите от този тип не успяват да използват езика на бизнеса и по този начин отчуждават изпълнителните директори.

Ако IT  директорите могат да се научат да общуват в бизнес условия, тогава те ще бъдат приети с отворени обятия от главните изпълнителни директори.

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg