10 начина да извлечете максимума на конференция   Ревю: Android срещу Windows Phone (част 2)   50-те най-популярни средства с отворен код за работа с големи данни   Мобилна сигурност в корпоративна среда: Ръководство за купувача

50-те най-популярни средства с отворен код за работа с големи данни

Hadoop, NoSQL бази данни, инструменти за разработка и много други проекти с отворен код за големи количества данни.

Почти сигурно е, че всеки път, когато журналисти и анализатори представят списъци на най-популярните тенденции за годината,  “ голямото количество от данни “ ще присъства в тях. И докато терминът, в известен смисъл е нов, значителните набори от данни не са скорошна концепция. Компютрите винаги са работили с обемни серии от данни, които се разрастват и ние имаме бази данни и складове за данни от години.

Новото е това, колко по- големи са те, колко бързо се разрастват и до каква степен са усложнени. Предприятията разбират, че данните в системите им представляват златна мина на самопознание, което би им помогнало да усъвършенстват технологиите и производителността си. Но те се нуждаят от средства, които да им позволят да събират и анализират тези данни.

Не е изненадващо, че пазарът около големите количества данни  се разраства много бързо, в отговор на увеличаващите се изисквания на предприятията. Според IDC, пазарът на продукти и услуги в тази област е бил на стойност 3.2 милиарда долара през 2010 г., като предвижданията са, че той ще продължи да се расте и ще достигне 16.9 милиарда до 2015 г. Това е 39.4 % годишен ръст, което е седем пъти повече от  растежа, очакван от IDC експертите за IT пазара като цяло.

Интересно е, че много от най- добрите и известни налични средства за големите набори от данни, са проекти с отворен код. Най-добре познатият от тях е Hadoop, който се разпространява из цялата индустрия от свързани услуги и продукти. Този месец, ние описваме Hadoop, както и още 49 проекта за големи количества данни. Тук ще откриете много проекти на Apache, свързани с Hadoop, както и свободни NoSQL бази данни, средства за печелившо поведение в бизнеса, инструменти за разработка и много други.

Страници: 1 2 3 4 5 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg