10 причини за проблеми с производителността на компютъра   Ръководство на купувача : Дигитални фотоапарати
(част 2)
  Технологиите трябва да бъдат лесни за хората, а не досадни   ИТ мениджър от следващо поколение

ИТ мениджър от следващо поколение

Ролята на главния информационен служител се променя изключително бързо. Неотдавна ИТ мениджърите бяха уважавани и неразбрани хора, които често бяха софтуерни разработчици или програмисти.

В началото, значението на главния информационен служител в бизнеса беше даденост (кой друг ще знае какво е сървър, още по-малко как да го накара да работи). Сега, ролята се променя още веднъж – този път в нещо по-трудно за определяне, но безкрайно по-уважавано.

Новият пазар връща „Информацията” в „Информационните Технологии”. С базирана на услуги икономика, категорията на нематериалните активи и интелектуална собственост отива далеч отвъд патентите и търговските марки. Стойността на тези обслужващи организации се основава на знанията на индивидите, които предоставят услугите.

Главните информационни служители, са тези които трябва да разберат, че тази промяна може да се отрази и на тяхната кариера. Тези, които не предприемат необходимите действия, може да загубят ключовете за информационната зала.

Страници: 1 2 3 4 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg