64 инструмента с отворен код за сферата на мобилните технологии (Част 3)   Успяват ли ИТ да оправдаят бизнес очакванията?   Топ Linux Тенденции 2012-2013   Проучване: Бекапът за приложенията в облака изостават от бързо развиващия си SaaS пазар

Успяват ли ИТ да оправдаят бизнес очакванията?

Нови проучвания разкриват изненадващи отношения към ролята, която ИТ всъщност имат в съвременните корпорации.

Каква е ролята на ИТ в модерните корпорации? Това е въпрос, на който проведено от Economist Business Unit проучване, спонсорирано от Juniper Networks, се опитва да даде отговор.

„Като че ли повечето мислят за ИТ като за заден офис, като за хората от на задната стаичка, които са полезни, защото намаляват разходите,” заявява Баск, директор информационни технологии.

Проучването открило, че 72 процента от участниците съобщили, че на ИТ се разчита за увеличаване на оперативната ефективност. Само 20 процента от 474-те участници в проучването от целия свят отбелязват, че ИТ е наистина подготвен реално да допринесе за бизнес развитието.

Липсата на връзка с ИТ и организационният растеж имат много общо с липсата на сътрудничество между бизнес отделите и ИТ отдела. Проучването открива, че само пет процента от ИТ организациите помагат на корпорациите си да разработват конкурента стратегия, докато само девет процента помагат при идентифициране на нови пазарни възможности.

„ИТ не успяват да отговорят на очакванията,“ казва Ийер.

Относно това защо има пропаст, Ийер отбелязва, че ИТ все още като че ли работят в своя собствен организационен силоз, отделени от останалия бизнес.

„ИТ не се са фокусирали върху разбиране на бизнеса и стигане до предната част на офиса”, коментира Ийер.

Това, което проучването на Juniper като че ли посочва, е, че финансово най-успешните компании правят неща, които другите не. По-конкретно успешните компании работят съвместно със своите ИТ организации, за да разработят нови продукти и ИТ се използва, за да подкрепя бизнес развитието.

Смаляване на пропастта

За да спомогне за смаляване на пропастта и за подобряване на позицията на ИТ в компаниите, Ийре има няколко предложения.

„Изпълнителните директори и бордовете на компаниите трябва да очакват, че информационните технологии ще играят стратегическа роля в бизнеса,” казва Ийре. „Ако не го използвате, влизате в битка само с една ръка.”

Освен това според Ийре, директорът информационни технологии и екипите за ИТ трябва да имат място в ръководството на компанията. ИТ трябва да се разглеждат като нещо повече от център за разходи. Трябва да се приеме разбирането, че ИТ имат важна роля в иновациите и растежа.

„Структурно, информационните технологии са толкова съществена част от растежа, че бизнесът трябва да има ИТ шеф, който е изключително ефективен”, казва Ийре.

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg