Intel срещу ARM – борба за надмощие   SuperTalent въвежда USB 3.0 Virtual PC™   Старт в облаците – перспективата за бизнеса   7 Правни важни неща, които трябва да знаете за Cloud, SaaS и eDiscovery

7 Правни важни неща, които трябва да знаете за Cloud, SaaS и eDiscovery

Cloud Computing – или изчисленията като полезност – привличат интереса на ИТ отделите и фокусирането на  ръководителите навсякъде. Поддръжниците на облака се сравняват с промяната в поколението на електрическата енергия в началото на века, когато дружествата трябваше да генерират своя собствена електрическа енергия, за да управляват фабриките си.

Производството на електроенергия не е било на толкова високо ниво, така че е имало чести прекъсвания и  е трябвало да бъдат изградени съоръжения, за да се достигнат изискванията.
В последствие се появиха електроразпределителните дружества и започнаха да доставят електроенергия по заявка с несравнимо ниво на разходите и ниво на обслужване. Подобно е и развитието на облакът / SaaS модела, който ще предлага ИТ икономически услуги по заявка.

Но облака не е лишен от противници. Интересът към облака се превърна в инициатива, но постепенно се появиха и истинските проблеми, за да се внесат някои реални изисквания и нрав от първоначалния ентусиазъм. И една от основните страни, участващи в разглеждането и решаването на тези въпроси е адвокат.
Обща реакция обикновено е да се запитаме – защо адвокат  да се занимава в областта на технологичните решения. Казано просто, преместването на данни в „облака“ е не просто технология, а решение при което степента на риска около законовите и нормативните въпроси са много високи.

Страници: 1 2 3 4 5 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg