Последните дни на дискретната графика?   Технологични комикси

  Топ 10 причини IT директорите да си купят таблети   10 стъпки за успешнa oрганизационна промяна

10 стъпки за успешнa oрганизационна промяна

Дори и със съвременните инженерни методи и технологии, само 1 от 3 организационни инициативи за промяна оцеляват след първоначалното им прилагане.
Въпросът е, може ли нещо да се направи за подобряване на този коефициент и избягване на скъпо струващи грешки? Да, ето някои стъпки, за да промените тенденцията и да се спасите от загуби, развивайки вашата организация:

1. Планирането трябва да бъде пропорционално: Големите промени изискват планове, които са съизмерими с постиженията. Някои хора казват: „Просто го направи!“, но извършването на някаква дейност, без необходимия план е загуба на енергия. Планирането има и вторична полза – хората се подготвят за промяната, когато видят, че са включени в дейностите по планирането. Плановете предпоставят хората да преминат към желаното бъдещо състояние.

2. Краткосрочните резултати не винаги са възможни: не очаквайте „бързи попадения“ или незабавна промяна. Необходимо е време служителите да възприемат измененията. Нека нещата, които идват лесно да бъдат стимул за истинската промяна. В противен случай, може да е също толкова лесно да се върнете към старата посока.

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg