Intel Core: Процесори от второ поколение   Има ли бъдеще пред x86?

  Как да направите бизнеса си по-функциониращ?   „Глобални операции”

Има ли бъдеще пред x86?


Архитектурата x86  през последните 30 години става все по-господстваща. В един бранш, известен с планираното излизане от употреба на продуктите, няколко технологии са продължили три десетилетия и продължават да стават все по-силни с всяка изминала година.

Може да се разгледа примера с DRAM и процесора 68 000 на Motorola, които са чип-базирани.

В този списък е x86 архитектурата, която сега стои само в по-широкия компютърен пазар, докато Sparc процесора на Sun Microsystems не се знае до кога ще го има. Има много опити да се премахнат x86 архитектурите, от Sparc на PA-RISC на HP , MIPS SGI от Alpha за DEC. Но съпротивата се оказва безсмислена, защото много PA-RISC и Alpha инженери в момента работят за Intel на Itanium, които също е трябвало да пенсионират x86. Единственият реален конкурент на Intel вече е друга x86 компания – AMD.

В същото време, x86 поддържа от най-бързите суперкомпютри на Земята до преносими музикални устройства и интернет компютри и сървъри. Тя вече поглежда и към телефоните. Пример е архитектура, която обхваща осем-ядрени процесори за смарт телефони.

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg