5 погрешни схващания за сигурността при Cloud Computing   Компютърните книги през 2010 – Пазарни тенденции

  Специален доклад – Да видиш невидимото и да направиш невъзможното   Развитие на ИТ бизнеса

Развитие на ИТ бизнеса

Юношеството и изпълнителната функция

В средните училища, много ученици са изправени пред трудности, тъй като фокусът на обучението се измества от предимно технически функции (като например четене и математика) до нови изпълнителни функции. Тези ръководни функции са умения за приоритизиране, делегиране, организация, сътрудничество и планиране на работата.
При бизнесът на този етап, подрастващите чувстват натиск от страна на едни и същи предизвикателства. Силните страни на организацията трябва да се трансформират. Изпълнителните функции във всеки добре организиран бизнес стават по-важни с всеки измнал ден. Дружеството не може да разчита единствено на успеха на традиционния си продукт за решаване на неговите проблеми. Това не означава, че компанията губи своята идентичност. Тя не трябва да минава през неудобния период на промяна и адаптиране към новите приоритети.

Например, собственик на фирма за дизайн може да е творчески гений, но може и да има нужда от помощ при управлението на паричните потоци или създаване на процеса на осигуряване на качеството. Брилянтен предприемач инженер може да има затруднения при делегиране на работата и най-вероятно да не е запознат с HR-добрите практики. Някои мениджъри не могат да плават по вълната на тази промяна. Някои могат да бъдат емоционално обвързани с по-ранната корпоративна култура или с ролята си на героичен лидер. В резултат на това компаниите могат или не успяват  в крайна сметка да мигрират към нов собственик. Други лидери може да се справят доста добре, но никога не могат да настояват дружеството да стои в режим на растеж, което е необходимо за постигане на пълно развитие на бизнеса през следващите години.

Признайте появата на корпоративното юношество

Признаването на признаците на тези етапи, разбирането на големите бизнес промени по време на работа, както и ангажирането с изпълнителната власт е особено важно. Стратегически, ръководството трябва  да увеличи уменията, които са най-необходими. Когато истински се разберат изискванията на бизнеса на фирмата по време на юношеството и се признаят уникалните фактори на работното място, това може да докаже, че съществува мощна стратегическа стойност и в крайна сметка управленито на изпълнението на организацията ще доведе до нови висоти.

Страници: 1 2 3 4 5 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg