5 погрешни схващания за сигурността при Cloud Computing   Компютърните книги през 2010 – Пазарни тенденции

  Специален доклад – Да видиш невидимото и да направиш невъзможното   Развитие на ИТ бизнеса

Специален доклад – Да видиш невидимото и да направиш невъзможното

Когато очаквате вашите бъдещи предизвикателства и възможности, можете да предефинирате своя продукт или услуга, да акцентирате върху твърди тенденции, навлизане на нови пазари и да станете лидер. Не забравяйте, че промяната ще се случи независимо дали искате или не. От образователната система до здравеопазването, от селското стопанство до енергийното производство, промените ще се отрязят във всички области и няма да оставят нищо след себе си непокътнато. Това може да наруши катастрофално всеки аспект от всяка индустрия и всеки аспект на човешката дейност – с изключение на тези, които виждат, че идва.

Трансформация: Използвайте технологията за задвижване на промяната във ваша полза – за много индустрии промяната често означава продължаване да се прави по същество едно и също нещо, като само се въвеждат някои различия в степента на изпълнение. Направете нещата малко по-големи, по-малки, по-бързи, по-високи. Увеличете бюджета си за маркетинг. Наемете известен брой служители за отдела. Измислете нов лозунг. Звукозаписните индустрие или телевизионни мрежи, например  оцеляват само чрез промяна.

Възприемането на климата вече не е достатъчно. Трябва да се трансформирате.

Трансформацията означава да правиш нещо напълно и коренно различно. В началото на 1990, Barnes & Noble хипермаркет промени начина, по който се купуват книги. До средата на 1990-те Amazon.com трансформира начина, по който купуваме книги, след това се трансформира в магазин за всичко.

Ето защо, си задайте въпроса: „Как чрез използването на твърди тенденции мога да предвидя моя собствен бизнес за следващите няколко години?“ И също толкова важно е и: „Как мога да дам на настоящите и бъдещи клиенти възможността да правят това, което не могат да го направят днес, но биха искали? – ако знаеха, че е възможно “

Отговорите на тези въпроси ще ви помогнат да започнете изработването на стратегии за трансформиране: продажба, пазар, комуникация, сътрудничество и нововъведения.

Продължение в Брой 78 на IT Magazine

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg