5 погрешни схващания за сигурността при Cloud Computing   Компютърните книги през 2010 – Пазарни тенденции

  Специален доклад – Да видиш невидимото и да направиш невъзможното   Развитие на ИТ бизнеса

Компютърните книги през 2010 – Пазарни тенденции

Пазарът на компютърни книги непрекъснато се променя през годините. Това се дължи основно на развитието на компютърните технологии, както и от някои други фактори. Затова можем да кажем, че книгите от тази категория служат като технологичен индикатор на компютърния пазар.

В тази статия, използваме данни от Bookscan, които събират информация от над 35 000 магазини за книги. Bookscan отчита действителните продажби, на базата на информацията от касовите апарати в книжарниците. Казано по-просто, ако си купувате технологично ориентирана книга в САЩ, има голяма вероятност да се впишете в тези данни. Търговците на дребно като Borders, Barnes & Noble и Amazon държат най-големия дял от тези продажби.

Ефективността на книжния пазар като цяло

Преди да стигнем до спецификата на книжния компютърен пазар, ще направим кратък преглед на целия книжен пазар. Информацията, която представяме е до 2-ри януари 2011 год. В таблицата по долу са дадени процентите на продажба през 2010г., спрямо 2009г.

Преглед на книжния пазар – 01.02.2011:

Всички книги, всички категории
Младежки, не-фантастични -0.44%
Младежки, фантастика -3.46%
Детски -2.88%
Възрастни, не-фантастични -1.91%
Компютри и интернет -3.99%
Белетристика за възрастни -7.20%
Други -13.12%
Общо -4.54%

Както виждате компютърният пазар е надолу с 4%, спрямо миналата година. Трябва да се отбележи, че пазара на компютърни книги съставя само около 1% от общите продажби в книжарниците и онлайн търговията на дребно. Макар че не сме показали конкретно категорията хумор, тя е една от най-разраствашите се в иначе депресирания пазар. Другата област с растеж е не-фантастичните образователни книги за деца.

Страници: 1 2 3 4 5 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg