5 погрешни схващания за сигурността при Cloud Computing   Компютърните книги през 2010 – Пазарни тенденции

  Специален доклад – Да видиш невидимото и да направиш невъзможното   Развитие на ИТ бизнеса

Компютърните книги през 2010 – Пазарни тенденции

Пазарът на компютърни книги непрекъснато се променя през годините. Това се дължи основно на развитието на компютърните технологии, както и от някои други фактори. Затова можем да кажем, че книгите от тази категория служат като технологичен индикатор на компютърния пазар.

В тази статия, използваме данни от Bookscan, които събират информация от над 35 000 магазини за книги. Bookscan отчита действителните продажби, на базата на информацията от касовите апарати в книжарниците. Казано по-просто, ако си купувате технологично ориентирана книга в САЩ, има голяма вероятност да се впишете в тези данни. Търговците на дребно като Borders, Barnes & Noble и Amazon държат най-големия дял от тези продажби.

Ефективността на книжния пазар като цяло

Преди да стигнем до спецификата на книжния компютърен пазар, ще направим кратък преглед на целия книжен пазар. Информацията, която представяме е до 2-ри януари 2011 год. В таблицата по долу са дадени процентите на продажба през 2010г., спрямо 2009г.

Преглед на книжния пазар – 01.02.2011:

Всички книги, всички категории
Младежки, не-фантастични -0.44%
Младежки, фантастика -3.46%
Детски -2.88%
Възрастни, не-фантастични -1.91%
Компютри и интернет -3.99%
Белетристика за възрастни -7.20%
Други -13.12%
Общо -4.54%

Както виждате компютърният пазар е надолу с 4%, спрямо миналата година. Трябва да се отбележи, че пазара на компютърни книги съставя само около 1% от общите продажби в книжарниците и онлайн търговията на дребно. Макар че не сме показали конкретно категорията хумор, тя е една от най-разраствашите се в иначе депресирания пазар. Другата област с растеж е не-фантастичните образователни книги за деца.

Сега към технологичния книжен пазар. Графиката по-долу дава известна представа за това как всяка година изобилието нараства или не от предходните години. Както виждате, започва да се наблюдава спад от 2007 г. насам. Продажбите до 2007 г. върнаха вярата, че пазара се развива добре, но след 2009 г. се вижда най-големият спад.

В графиката по-долу е представена месечната тенденция за целия пазар на компютърни книга от 2004 г. насам, когато за първи път са получени надеждни данни от Bookscan. Данните представляват всички издатели. С малко по-дебела червена линия са отбелязани данните от 2010 г.

Както виждате ясно се забелязва сезонния характер на продажбите. Това означава, че имаме силен старт в началото на годината, спад през пролетта и началото на лятото, ръст в края на лятото, спад през сезона „завръщане в училище“ и силен край на годината. Тенденцията на линиите за всяка година отразяват до голяма степен предходната година, с впечатляващите постоянни седмични върхове и спадове.  В графиката се вижда, че 2009 г. средно отстъпва с около 10-15% от предходната година, докато през 2010 г. пазара отстъпва с около 3-6%. В днешно време има много различни възможности за продажба, но в дългосрочен и краткосрочен план ще видите, че много от издателите ще постигнат по-големите си приходи чрез продажба на едно и също съдържание, в различни цифрови формати. За някои от издателите, намаляването на печатното разпределение се компенсира от цифровото разпространение и продажби.

Това, което не се вижда на тази графика е, че пазара за компютърни книги е много висок през 2001 г., намалява с 20% годишно в продължение на 3 години, докато не се стабилизира през 2004 г., когато е около половината от размера си през 2000. Сега може да се отвори втори кратер на пазара, който започна през втората половина на 2008 г. и продължава до 2010. Общият пазарен ръст за последните шест години е: 2005 г. = 1,48%;  2006 г. = 3,17%; 2007 = -2,00%;  2008 г. = -4,27%;  2009 = -15,31%; 2010 = -4.29%

Kакво да кажем за пазара през 2010 г.? През 2010 г. има 11 седмици, които следват тенденциите на продажбите от предходната година. През 2009 г. имаше само две седмици, които следваха предходната. Така че от тази гледна точка, виждаме някои признаци на възстановяване. 2010 като цяло спада много по-бавно от 2009 година. За оптимистите в тълпата, изглежда така сякаш сме видели дъното, но песимистите могат да сметнат, че сме виждали това и преди: пазара изглежда така сякаш удря дъното, но след това ще има още един голям удар надолу. Така че това наистина е твърде нестабилно за предсказване – дали ще се спусне отново надолу или ще продължи да се възстановява.

Друг начин да се направи преглед на пазара е с инструмента за визуализация Treemap. Този инструмент помага да видим тенденциите бързо, дори и при разглеждане на хиляди книги. Работи по следния начин:

Размерът на правоъгълника, показва пазарния дял и относителния размер на дадена категория, а цветът показва скоростта на промяна в продажбите. Червеният цвят показва спад, а зеленият възход, като интензивността на цвета представлява размера на промяната. Показаната по-долу снимка от treemap показва печалби и загуби за определени категории, сравнени през четвъртото тримесечие на 2010 г. и четвъртото тримесечие на 2009 година.

Какво ни казват всички тези правоъгълници и цветове? Първо, не забравяйте, че това е сравнение на последното тримесечие на 2010 г. с последното тримесечие на 2009 година. Има доста ярки петна (ярко зелено) през последното тримесечие на 2010 година. Обърнете внимание на Android (в горната лява клетка), който е с 2413 процента ръст от четвъртото тримесечие на 2009 година. Ще видите също и Android в ярко зелено (долния ляв ъгъл) – разликата е, че горният ляв е книги за потребителите, а долния ляв книги за програмиране на Android. И двете имат впечатляващ ръст през 2010 г. в сравнение с 2009 година. В горния ляв ъгъл е също и iPad, който е черен, тъй като не е имало iPad книги през предходната година. Все пак е впечатляващо, колко е голям правоъгълника в този ранен момент на развитие.

През 2010 Windows 7 е номер едно в зоната на растежа, следван от iPad и Android. Този елемент на растеж е част от успеха на тези технологии, макар и да са сравнително нови и с не големи пазарни дялове. По-утвърдените технологии, сигурността и сигурността на мрежите, както и дигиталната фотография са силни единици, при които също се забелязва голям растеж.

Тенденциите в тази графика могат да се отбележат по следния начин: категории с висок растеж – ярко зелено, умерен растеж - тъмно зелено до черно, категории за наблюдение – всички цветове и спадащи категории – червено до ярко червено. Повечето от тези категории не се нуждаят от обяснение, освен може би категориите за наблюдение. Тази група съдържа заглавия, за които открихме, че не са чувствителни към сезонните промени.

Таблицата по-долу акцентира и обяснява някои от данните от графиката по-горе, въпреки че данните са за цялата 2010 година. Колоната „Дял” показва общия пазарен дял на тази категория, колоната ROC показва скоростта на промяната. Така, например ще видите, че Mac OS книгите представляват 2,95% от целия пазар на компютърни книги и намаляват с 32,12% (ROC).

Висок растеж Дял ROC Бележки
Windows 7 05.53% 217.38% Голяма категория, която най-накрая зае челното място, което XP и Vista напуснаха. Windows 7 е твърд лидер при операционните системи.
iPad 01.74% xx.yy% Тази категория не е имала присъствие през 2009, но сега е 7-та най-голямата категория на пазарния дял.
Android Програмиране 00.68% 292.65% Тази категория е нарастнала стабилно от края на 2008 г. и сега е 42-рата най-голяма категория книги и има 3-то най-бързо ниво на промяна.
Ползваемост 00.11% 491.50% Не заема огромна площ сега, но има високо ниво на промяна и ускорява растежа си.
Android 00.55% 2493.88% Това е потребителската зона за Android – упътвания, най-добрите приложения и др., която скочи от нищото през 2008 г., има стабилен ръст през 2009 г.и е в началото на класацията през 2010 година.
Умерен растеж Дял ROC Бележка
jQuery 00.41% 83.79% Една категория с добър размер, където главната продукция намалява от девет заглавия през 2009 г. до 6 през 2010 г.и все още продажбите растат непрекъснато.
Cloud Computing 00.22% 63.58% Все по-голяма категория, в която видяхме 8 нови заглавия през 2010 г.. Заглавията са най-вече уводни в този момент от времето.
Windows администрация 00.32% 36.29% Обикновено средна категория по размер с 19 нови заглавия за 2010 г., в сравнение с 16 нови заглавия за 2009 г.
Социална Мрежа 00.21% 30.27% Заглавията в тази категория са се удвоили през последните две години и 2010 г. е с най-голямото нарастване на броя на заглавията със 61%.
Мрежова сигурност 00.90% 24.25% Книгите за сигурността през 2010 г. се справят доста добре. Има редица нови заглавия.
Категории за наблюдение Дял ROC Бележка
Office Suites 2.71% -3.54% Една много голяма категория и обикновено последователна. Въпреки, че тази категория има спад, той не е толкова голям.
Цифрова фотография 05.97% -17.20% Една много голяма категория (2-ра след Windows), 4 от заглавията продават повече от 10,000 единици; 10 нови заглавия произведени през 2010 г. продават 64 581 единици.
Електронни таблици 02.99% -4.66% Третата по големина категория с 4 заглавия, продали над 10 000 единици, 11 допълнителни заглавия в списъка през 2010 г., произведени 8754 по-малко единици от 2009.
Софтуер за управление на проекти 02.10% -15.14% Добър разтеж за тази категория. PMP и Agile PM изглеждат да са най-популярните заглавия тук.
Спадащи категории Дял ROC Бележка
Flash 01.12% -84.43% С нанесените удари от Apple, тази категория потъна, губейки 59 340 през 2010 г. в сравнение с 2009 г.; През 2009 г. губи 55 187 единици в сравнение с 2008 година.
Mac OS 02.95% -32.12% Голяма категория, с 59 668 продадени единици по-малко през 2010 година. 67 642 по-малко единици са били продадени през 2009 г. в сравнение с 2008 година.
Уеб Дизайн Инструменти 01.37% -53.20% Dreamweaver CS5 не се продава в същото темпо, забавиха се с CS4 заглавията. 45 709 по-малко единици са били продадени през 2010 година.
Уеб програмиране 02.01% -41.32% Добър растеж, като се има впредвид че 16 са заглавията, които имат успех през 2010 година. През 2009 г. тази категория има 56 заглавия, продава повече от 1000 единици, в сравнение с 37 заглавия през 2010 година.
Създаване на уеб страници 04.09% -27.37% Голяма категория, 4 заглавия се продават в повече от 10 000 единици през 2010 г., като имаме предвид, че седем са заглавията през 2009 г., които са хит за тази марка. 70 492 единици по-малко продадени през 2010 година.

Страници: 1 2 3 4 5 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg