5 погрешни схващания за сигурността при Cloud Computing   Компютърните книги през 2010 – Пазарни тенденции

  Специален доклад – Да видиш невидимото и да направиш невъзможното   Развитие на ИТ бизнеса

5 погрешни схващания за сигурността при Cloud Computing

Представяме Ви пет опасни заблуди относно облак сигурността, които могат да нарушат цялостната сигурност.

1. Данните в облака са по-малко сигурни в сравнение с корпоративната защитна стена.

Една от най-големите пречки за приемането на облака е сигурността. И все пак заблуди по отношение на облак сигурността действително могат да подкопават сигурността.
Тъй като фирмите са притиснати от корпоративните съкращения на бюджета, има все по-голяма нужда да сте в крак с всички подобрения и уязвимости.  Схващането, че можете да се справите със сигурноста по-добре от голям доставчик на облак услуги с дълбоки джобове и специализиран персонал за сигурност е погрешно.

„Не забравяйте, че когато една корпорация губи важни данни, обикновено това е вътрешна работа“, казва Брайън Къри, вицепрезидент на отдела за продукти и бизнес стратегии на YouSendIt, доставчик на надеждни цифрови услуги за доставка на съдържание. „Хора, разполагащи с вътрешна информация ще имат достъп до системите, което не трябва да е така и данните  ще са изложени на риск.“ Ясно е, че намаляването или премахването на търговията с вътрешни атаки е огромно предимство за сигурността.

Облак доставчиците имат множество центрове за данни – за архивиране и възстановяване след бедствие и всеки, който влиза следва да преминава през слоя на физическа и често биометрична сигурност. Освен това, уважаваните облак търговци  трябва да отговарят на множество регламенти, като се проверява често и техния бизнес, който зависи от предоставянето на сигурен достъп до данни.

2. Всички облаци са създадени равни.

Въпреки, че облак доставчиците следва да осигурят по-голяма сигурност, това не означава че те го правят.

„SLA, сигурността, надеждността и непрекъснатата работа, всички те могат да се различават значително от един доставчик до друг“, каза Rami Habal, директор на продуктовия маркетинг за Proofpoint, SaaS и доставчик на сигурност.

Habal смята, че е важно да има SLA, които излизат извън основната непрекъсната работа и надеждност. SLAsю следва да обхваща приложения, и дори това, което продавачите ще правят в случай на нарушение или погром на DDoS.

Облак търговците следва да се контролират също толкова тясно с традиционните хардуерни и софтуерни производители.

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg