Intel представи новите процесори VPRO   Компютърните книги през 2010 – Издателите   Важна промяна   10 сигурни начина да се избегнат лошите идеи

10 сигурни начина да се избегнат лошите идеи

В бизнеса, както в живота, лошите идеи са навсякъде. В живота, ние често получаваме шанс да пораснем, грешките ни да бъдат простени и да се учим от тях, но лошите идеи в бизнеса могат да бъдат опустошителни и невъзстановими. Така че, когато те започват да се утвърждават и да  вредят, да блокират иновациите и да унищожават стойността, трябва да се видят предупредителните знаци, преди да е станало твърде късно и да се предприемат мерки за избягване на вредата.

Нека направим преглед на някои от лошите идеи, за да можем да ги избегнем:

1. Директно към върха: Това, от което има нужда е по-добра работа на висшето ръководство. Това отношение е не толкова фин начин за следване пътя нагоре. Ръководството планира и подкрепя основните системи и процеси.  Определят се приоритети и се поддържа ред, но това, което е необходимо е повече лидерство на всички равнища. Лидерството е  активно привеждане в съответствие, визия, създаване на начини за получаване на работа – обикновено в рамките на висшето ръководство – понякога въпреки тази посока.

2. Дръжте се за миналото: Големите компании следват това. Също като при инвестирането, „изпълнението на нещата, както преди НЕ е гаранция за бъдещ успех.“ Фирмите, които не растат и нямат промяна умират, може би бавно, но умират със сигурност. Това не означава, че всяка промяна е добра, но редовното преразглеждане на ценностите и стратегиите е необходимо, за да се запазят живи компаниите.

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg