Netbook Navigator представи Windows 7-базиран таблет   Intel обяви трето поколение SSD: Intel Solid-State Drive 320 Series   6 начина да се стимулират иновациите в IT бизнеса   Специален доклад – Намиране на сигурност в средата на промяната (част 2)

6 начина да се стимулират иновациите в IT бизнеса

Бихте ли описали вашия собствен екип като иновационен и креативен? Дали вашите служители  ще спомогнат за тенденциите в бизнеса, или те просто ги следват?

Ако вие сте фокусирани в аспектите на работата си ден за ден, вашите служители просто не могат да мислят за развитието на нови идеи или препоръки. Като лидер, можете да промените това чрез определяне на етапа на нововъведенията в бизнеса и по този начин да помогнете на компанията да получи конкурентно предимство.

По-долу са изброени шест стъпки, които могат да направят тази разлика:

Говорете за въпросите на дружеството – Колкото повече хора разберат стратегията и предизвикателствата на фирмата, толкова по-лесно ще бъде за тях да мислят по-креативно относно иновациите.

Обсъждайте възникващите приоритети, като планирате да разширите или измените конкурентната тактика, така че служителите да са запознати с нуждите на бизнеса. Може дори да посочите областите, в които смятате, че служителите ще бъдат в състояние да предложат решения, които да ги подтикват да мислят творчески. Това ще кара служителите ви да се чувстват по-полезни, защото ще участват пряко и косвено в процесите на фирмата.

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg