Съдбата на Windows 8: успех или провал?   50 Android приложения за пътуващите бизнес хора (част 2)   5 съвета за управление на рисковите данни   Облакът отваря иновациите за IT

5 съвета за управление на рисковите данни

Чувствителните лични данни като например имена, номера на сметки, търговска и друга финансова информация се събират и използват от множество корпоративни отдели за почти всеки клиент. Такива отдели са: човешки ресурси, маркетинг, продажби, поддръжка за клиенти, техническа поддръжка, разработване на продукти; връзки с инвеститорите; … списъкът е много дълъг. Фирмите също работят с чувствителни данни, свързани с интелектуалната собственост, както и имат търговски тайни, които трябва да бъдат защитени.

Тъй като рисковете са високи, дружествата трябва да въведат процедури, които да сведат до минимум вероятността за нарушения с данните и за намаляване на щетите, в случай на подобни нарушения. В тази статия, ние идентифицираме пет стъпки за всеки бизнес, които трябва да се предприемат, за да се гарантира, че той правилно управлява различните данни, въпреки рисковете.

Тенденцията към изчислителни облаци, ползването на трети страни за доставянето на услуги и аутсорсинг функциите, които могат да включват заплащания, обезщетения и маркетинг, са все насоки, в които става въпрос за управление на данни, свързани с риск.

Страници: 1 2 3 All

Сподели:

Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg